Blanketter & övrigt

Copyright Svenska Griffonsektionen © All Rights Reserved

Svenska Griffonsektionen

Rasklubb sedan 1961

Griffon Bruxellois - Griffon Belge - Petit Brabancon

Svenska Griffonsektionens Hälsoenkät för griffon bruxellois/griffon belge/petit brabancon

Detta är matrial för fri-nedladdning...

 

Vissa blanketter & dokument är gjorda i PDF-format. Du behöver Adobe Reader för att kunna öppna dessa dokument.

Har du ej detta program så kan du hämta det helt gratis och lagligt från Adobes hemsida.

 

Andra dokument är gjorda i doc-format, vilket kräver Microsoft Word, Microsoft Works ordbehandlare eller WordPad, det sistnämda finns med i Windows som gratisprogram.

Blankett till uppfödarlistan (word.doc-fil)

Rasstandard i PDF-format

Information om SGS Vandringspriser

Informationsbrochyr: Inför Valpköp (PDF-format)

Avelstatistik 2008 (word.doc-fil)

Försäkringsstatistik

Sammanställning av hälsoenkät

Raskompendium