Valphänvisning

Copyright Svenska Griffonsektionen © All Rights Reserved

Svenska Griffonsektionen

Rasklubb sedan 1961

Griffon Bruxellois - Griffon Belge - Petit Brabancon

Hur får man valphänvisning hos Svenska Griffonsektionen?

Valpar hänvisas från uppfödare som är medlemmar i Svenska Griffonsektionen och därmed har förbundit sig att följa:

Rekommendationerna i de rasspecifika avelsstrategierna

SKKs grundregler

Valphänvisningsblankett skall vara korrekt ifylld och skickas till vår valphänvisare, både när de gäller valphänvisning och omplacering.

Monika Löfdahl

Mörtvägen 28

302 61 Halmstad

 

Telefon: 0733-82 76 14. E-post: docentenavc@hotmail.com